“Valptidens kost ser ut att inverka på utvecklingen av allergi- och atopirelaterade symptom hos vuxna hundar”

Forskningsgruppen DogRisk kunde visa att utfodring under valptiden möjligen inverkar på utvecklingen av atopi- och allergirelaterade symptom hos den vuxna hunden.

Se fler Artiklar